k|ltkIfsf] lj/f]w sf7df8f}F, @% c;f]hM k|ltlglw;efsf] ;f]daf/sf] a}7s ;'¿ x'gf ;fy j]ndf cfP/ lj/f]w hgfpFb} k|d'v k|ltkIf bn g]skf Pdfn]sf ;f+;b . tl:a/M /Tg >]i7÷ /f;;

प्रमुख प्रतिपक्षिको अवरोधकाबीच सरकारले रेल्वे विधेयक २०७६ प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता लिएको छ ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले राष्ट्रियसभामा उत्पति भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधिन रहेको रेल्वे विधेयक २०७६ फिर्ता लिने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् । बैठकले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको हो । बैठकमा सभामुख अग्नी सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयवाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनुभएको थियो भने बैठकमा मधेशी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।

त्यसअघि बैठक सुरु हुनेबितिकै एमाले सांसदहरुले नाराबाजी गर्दै बैठक अवरोध गरेका थिए । सो क्रममा उनीहरुले एमालेले कारवाही गरेका सांसदहरुलाई सदनमा प्रवेश गराएको भन्दै नारावाजी गरेका थिए । पटक पटक बस्न आग्रह गर्दा एमालेका सांसदहरुले बिरोधलाई जारी राखेपछि सभामुख अग्नी सापकोटले कार्यसूचीलाई अघि बढाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक कार्तिक ९ गते बोलाइएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here